Hoe kwamen we aan die ene regel in ARMEN (track 7 van ‘Anna Vertaalt’, ons 5e album dat op 26 november in de wereld komt) ?

♦Nou hebben we twee weken geleden die regel niet opgeschreven.
>Dat moet je ook onthouden, jongen.
♦Je had die regel weer gestuurd. Hij staat wel ergens maar ….
>Wil je hem weten?
♦Ik wou hem zingen om te weten oftie, hij was het nog niet want ‘the Highway of Regret’ die zat er nog steeds niet in en dat was jouw referentie.
<Een zwarte baan van spijt of zoiets.
>Da’s niet goed?
♦Nee, die, we hebben, we hebben, als je eenmaal naar die zin gaat kijken
Ja, hij is heel
>Dan moet het ook ‘the Highway of Regret’ worden
Het is de moeilijk …. , ja, het is de moeilijkste zin van het het hele ding.
>En welke zin is het ook al weer?
♦Je had hem anders vertaald.
>Wat is de vertaling?
♦Hij staat hier schuin nu, van: die moet er nog uit
>”De golf der spijt zwart in je hoofd”
♦Die, die
>On the Highway of Regret
Nee, da’s niet goed, hij is echt niet goed. En ik had ‘een zwarte baan van spijt’ of zoiets.
>’Op de snelweg van de spijt’
Jamaar dus je hebt, ja
>Hij zit in de ….
Op het zandpad ….
>                   …. mail
van de spijt ….
>Vind ik nog beter.
…. van mijn vader.
>Op het zandpad van mijn vader?
Op het zandpad van de spijt – vind ik beter.
>Tuinpad
Op het zandpad, op het zandpad
>Tuin, nou
Ja
>Maar we hebben het net over de Zuiderzee. Daar is geen zandpad.
Nee. Maar bij Dylan, even terug, the storms are raging on the rolling sea and on the highway of regret dat is ook iets dat niet klopt. En wat Anna probeert te doen daar, is bij elkaar brengen.
>En wat is er dan zo goed aan dat ‘zandpad’?
Zand schuurt.
>Dat Zandpad is in Utrecht iets heel anders.
Zand schuurt, ja.
Ze had ook nog ergens ‘het hazenpad vol spijt’ [wordt genegeerd]
>Je kan in Utrecht toch niet zo over een ‘Zandpad’ zingen?
Juist wel. Daar zit heel veel spijt, bij dat Zandpad. Maar daar had ik niet aan gedacht in dit verhaal.
>Ik wel, mensen in de zaal ook. Dat leidt af.
Mensen in de zaal? Wie dan?
Jahaha,
>Ja in ieder geval, die zin ….
? Wodan !
>                             die zin moet nog gewoon een keer ….
integraal gereviseerd worden.
Waarom staat die hier cursief?
>Omdat ik …
Is dat van jou, van Anna?
>Van ons, omdat wij ….
….Nee, wij vinden hem niet goed the highway of regret is …. ….. bijna onvertaalbaar. Dus degene die hem als eerst vindt, krijgt …. een (blo????), het zandpad van de spijt vind ik ergens…
>Ik ook maar het is ook nog die spijt.
Zand-weg
>Spijt met zandweg dat zit me …. Karretje dat over de zandweg reed, de nacht was ……lang, de weg was breed.
Highway of Regret, het is, het is geniaal, als je de rest van de tekst ziet, het is geniaal, die ene zin maakt het ding tot een
♪Highway of Regret♫
>maar waar ga jij heen als je spijt hebt?
Naar de zee
Dan ga ik ….
>Naar de zee?
Ja
>Ja, dus dan is het een duinpad.
Een duinpad van, ja.
Is ook mooi, een duinpad van de spijt.
>Dan ga je rustig naar eh ja. Ook al stormt het op de Zuiderzee, en dan, krijgen we?
“En op het duinpad van de spijt.” Da’s echt mooi, dat is hem
>We zingen hem gewoon.
Doen we hem nog een keer?
>Het duinpad van de spijt.
Hij mag nog langzamer.
>Eerst stond er: ‘en spookt de spijt zwart door mijn hoofd.
Toen werd het: ‘en golft er spijt zwart in je hoofd’.
En nu wordt het: ‘op het duinpad van de spijt’.
“Ook al stormt het op de Zuiderzee of op het duinpad van de spijt”
<Op het duinpad van de spijt.
<Da’s goed. Dat vind ik wel goed. Dat ploegen met je voeten.
>Het stormt op het duinpad van de spijt.

08-02-2010 [wie zei nou wat / doet dat ertoe?]